Zomerwortelen of winterwortelen zaaien?

Tegenwoordig worden wortelen opgedeeld in zomer- en winterwortelen. Maar wat is nu...

Meer over weeuwenteelt

Weeuwenteelt of overwinteringsteelt, wat is het?

Bemesten: Welke soorten meststoffen zijn er ?

Er zijn verschillende types meststoffen verkrijgbaar. Denk maar aan enkelvoudig, samengesteld, organisch, mineraal. Ziet u [...]

Kies ik voor biologische of gewone zaden?

In een biologische of ecologische tuin is de rassenkeuze zeer belangrijk.

Maak uw moestuin zaai- en plantklaar

Steenberghen & Gonthier geven u 3 stappen om uw tuingrond zaai- en plantklaar te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies om de navigatie te verbeteren en extra functies te bieden.

Ce site Internet utilise des Cookies pour améliorer la navigation et offrir des fonctionnalités supplémentaires.