Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden online verkoop en postorderverkoop.

1. Wat en door wie kan er besteld worden ?

De artikels vermeld in de online pagina shop of de Gonthier Zadengids 2024 kunnen besteld worden.
Paul Steenberghen, hierna verkoper genoemd, zorgt ervoor dat de presentatie van de artikelen zo goed mogelijk overeenkomt met de geleverde artikelen.
De zaden kunnen uitsluitend besteld worden door eindconsumenten. Een eindconsument is een persoon, particulier, natuurlijk persoon of bedrijf die aankoopt voor persoonlijk gebruik en niet voor beroepsmatige handels- en productiedoeleinden. Een openbaar bestuur of overheidsinstelling wordt niet gezien als een eindconsument.
De plantenbeschermingsmiddelen kunnen uitsluitend besteld worden voor gebruik op het Belgisch grondgebied.

2. Hoe bestellen ?

a) On line via www.steenberghen.be
b) Per e-mail via info@steenberghen.be
c) Per brief naar Tuincentrum Steenberghen, Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint-Joris-Winge, België.
Vermeld in e-mail of brief duidelijk uw naam, adres, indien nodig het leveringsadres, de artikelnummers en gewenste hoeveelheid per artikel, de betalingsmethode.

3. Hoe betalen ?

a) Op voorhand : online via de beveiligde betaalpagina Multisafe-Pay
b) Op voorhand : per overschrijving op rekening nummer IBAN : BE50 7343 8911 6418 , BIC : KREDBEBB
Een betaling via overschrijving dient ons te bereiken binnen de 15 dagen na de besteldatum. Na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd.

Al onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De prijzen van winkel, catalogus en webshop kunnen verschillen afhankelijk van promoties, verpakking, enz.
De artikelen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. Bij niet betaling van het totaalbedrag van een bestelling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een bijkomende schadevergoeding van 15% op het hoofdbedrag bovenop het verschuldigd bedrag aangerekend met een minimum van 50 euro. Daarboven wordt een intrest van 12% op jaarbasis op de onbetaalde sommen aangerekend.
Gerechtskosten en andere kosten gemaakt voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de klant.

Er worden geen nieuwe bestellingen aanvaard en verzonden zolang de vorige leveringen nog niet volledig betaald zijn.

4. Verzendkosten voor België

Gratis levering voor bestellingen vanaf €50.
De verzendkosten voor bestellingen kleiner dan €50 bedragen €7,50.

5. Verzendkosten voor de buurlanden van Belgie

Nederland: €10
Luxemburg: €15
Voor andere landen, gelieve ons te raadplegen.

6. Levering en Leveringstermijn

Tuincentrum Steenberghen beschikt over een ruime voorraad zaden voor directe levering. Wij streven ernaar de goederen te verzenden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.
Voor kleine bestellingen die in uw brievenbus passen, hoeft u niet thuis te zijn voor ontvangst.
Pakketten die u wel dient in ontvangst te nemen, worden steeds aangekondigd met een track-en-trace code. De leveringen worden uitgevoerd door Bpost of PostNL. Bij afwezigheid zal uw pakket op uw postkantoor of afhaalpunt ter uwer beschikking zijn.

Indien u wenst een grote bestelling van een artikel te plaatsen, adviseren wij u echter om eerst contact op te nemen om de actuele voorraad te controleren.

Wenst u een gedeeltelijke levering vb. tomatenzaden in januari en de rest van de bestelling vb aardappelen in maart, dan adviseren wij u om 2 aparte bestellingen te maken.

Omwille van verkopen ter plaatse in Sint-Joris-Winge kunnen er in de drukke voorjaarsperiode ondanks de regelmatige synchronisatie van de voorraad, toch verschillen zijn tussen de werkelijke en vermelde voorraad in de webshop. Dit kan helaas een invloed hebben op de leveringstermijn.

Wat betekent ’tijdelijk niet op voorraad’ of ‘beschikbaar via nabestelling’ of ‘beschikbaar via backorder’?
Indien u wenst een artikel te bestellen maar er staat ’tijdelijk niet op voorraad’ of ‘beschikbaar via nabestelling’ of ‘beschikbaar via backorder’.
Dit houdt in dat we het product op dat moment tijdelijk niet in voorraad hebben. U kan het echter wel gewoon bestellen! Meestal is het betreffende artikel al wel besteld bij de leverancier en is het binnen enkele dagen beschikbaar.
De levering van uw bestelling kan daarom enkele dagen vertraging oplopen. De verwachte leveringsdatum wordt vermeld bij het artikel. Deze is steeds indicatief en gebaseerd op de informatie die we van de leverancier ontvangen hebben.
Bij Tuincentrum Steenberghen trachten we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Daarom proberen we zo weinig mogelijk aparte verpakkingen te verzenden. Zodra al de door u bestelde artikelen op voorraad zijn, wordt de bestelling verzonden. U hoeft hier niets voor te doen.

Wat als een nabestelling langer duurt?
In uiterste gevallen duurt de levertijd langer. Dit kan gebeuren als het product ook niet beschikbaar is bij onze leverancier.
In dit geval ontvangt u van ons een bericht. Het is mogelijk dat we u een alternatief aanbieden. Uiteraard bent u dan vrij om te beslissen of u wacht, de bestelling annuleert of een ander product uitkiest. Als de vertraging van de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, bent u gerechtigd om de aankoop zonder extra kosten te ontbinden d.m.v. een schriftelijke melding. Uw betaling wordt dan binnen de week op uw rekening teruggestort.

Onvolledige of beschadigde verpakkingen dienen binnen de 48 uur na ontvangst per brief, telefoon of e-mail gemeld te worden.

Indien plantenpaspoortplichtige zaden niet beantwoorden aan de wettelijke administratieve verplichtingen voor verzending, zullen wij u contacteren om ze mogelijks vervangen door een merk waarbij het plantenpaspoort correct aangebracht is op de verpakking.

7. Retour en Herroepingsrecht

Tot 14 dagen volgend op de leverdatum, heeft de klant het recht om aan de verkoper schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken dat hij zijn aankoop wenst te annuleren. Het herroepingsformulier kunt u bekijken en afdrukken via de link hieronder.

Geleverde goederen dient de klant in de oorspronkelijke verpakking met voldoende frankering terug te sturen naar ons adres te Sint-Joris-Winge. De verkoper wacht met de terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot de klant aangetoond heeft dat hij de goederen heeft teruggezonden.

Download hier het herroepingsformulier.

8. Privacy

Privacybeleid
Steenberghen Paul erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u doorgeeft conform de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 08/12/1992 (B.S., 18 maart 1993) – Geconsolideerde versie (07/04/2014)
Door te bestellen op www.steenberghen.be staat u ons uitdrukkelijk toe uw persoonsgegevens zoals naam, voornaam, factuuradres, leveradres, telefoon, e-mailadres, … te gebruiken voor doeleinden als de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, de leveringen en facturen, de zadengids en marketing.

Beveiliging van gegevens
Steenberghen Paul zal persoonsgegevens niet delen met derde partijen. U hebt het recht uw gegevens op te vragen en indien u het nodig acht, mag u vragen ze te wijzigen of te schrappen.
De persoonsgegevens die Steenberghen Paul verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen hijzelf of bepaalde personen of bedrijven waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Nieuwsbrief
Door in te schrijven op de nieuwsbrieven staat u ons uitdrukkelijk toe uw persoonsgegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres te gebruiken voor nieuwsbrieven.
Wilt u van Tuincentrum Steenberghen geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke nieuwsbrief bevindt. We schrappen u en al uw gegevens dan uit onze marketingbestanden.

Bankgegevens
We houden van u geen bankgegevens bij. Uw betalingen gebeuren rechtstreeks via een beveiligde verbinding met Multisafepay.

Wachtwoord
We kunnen uw gekozen wachtwoord niet zien.

Update van deze privacyverklaring
Steenberghen Paul zal deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

9. Cookiebeleid

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt.
De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website.
De server van onze website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website.

10. Verantwoordelijke uitgever

Paul Steenberghen, Leuvensesteenweg 323, 3390 Tielt-Winge Btw : BE 0636 365 629

De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten op de website, webshop of in andere publicaties zoals bijv. de zadengids.

Voor elk geschil of elke schade, van welke aard ook, is de verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt tot de terugbetaling of de vervanging van de aangekochte artikelen, zonder verdere schadevergoeding of onkostenvergoeding.

In geval van betwisting , van welke aard ook, is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

Heeft u een probleem met een online-aankoop, dan kunt u het geschil op deze site http://ec.europa.eu/odr/ buiten de rechtbank om trachten op te lossen.