Wanneer gebruik ik een potgrond, een bodemverbeteraar of een meststof ?

Potgronden, meststoffen en bodemverbeteraars hebben elk heel verschillende functies in uw tuin.

Potgronden   zijn een kant-en-klare bodem voor het vullen van bloembakken en potten. Meestal bevatten ze de ‘basis’meststoffen voor 100 dagen.
Wij vergelijken het dikwijls met een dieet van water en brood. U zal wel overleven maar voor een zeer actief leven heb u wel iets meer nodig.

Bodemverbeteraars dienen om te gebruiken in combinatie met tuingrond. Ze moeten ermee vermengd worden en zorgen zo voor een goede structuur van de bodem. Er is dan een goed evenwicht tussen lucht, water en vaste bodemdeeltjes.
Lucht vindt men in de bodem vooral in de grote poriën (macroporën) tussen de bodemdeeltjes.
Water blijft beter hangen in de fijne gangetjes en openingen, de kleine poriën (microporiën).

11518 Activateur du sol 3kg DCM

Een zandgrond heeft veel macroporiën en dus vinden planten er voldoende zuurstof. Meestal hebben deze gronden snel last van droogte want het water vloeit hier snel weg. Hierbij worden de voedingsstoffen dan mee uitgespoeld.
Zwaardere gronden, zoals leem en klei, hebben overwegend microporiën. Het overtollige water in deze gronden stroomt moeilijk weg. Plantenwortels hebben het in deze omstandigheden vaak moeilijk. De grond is zwaar bij nat weer en hard bij droog weer.

De belangrijkste werking van de bodemverbeteraar het aanbrengen van humus. Hierdoor wordt gezorgd voor een goede structuur van de bodem. Het evenwicht tusssen de grote en de kleine poriën in de bodem zal verbeteren en de planten zullen in gezonde omstandigheden kunnen groeien.
Een nevenwerking van een bodemverbeteraar is het stimuleren van het bodemleven (regenwormen). Dit zorgt op zijn beurt eveneens voor een luchtigere en gezondere bodem. 
Compost en gedroogde koemestkorrels zijn voorbeelden van goede bodemverbeteraars. Hun NPK-gehalte is laag zodat ze de planten slechts gering voeden. Gebruik ze daarom vooral in een tuingrond die arm is aan organisch materiaal zodat zijn structuur verbetert.

Meststoffen voorzien de planten van de nodige voedingsstoffen.
Meststoffen in de tuin hebben enkel zin als de structuur van de bodem in orde is. Een bodem met een goede structuur zal voedingsstoffen beter vasthouden en uitspoeling ervan voorkomen.

Meer over weeuwenteelt

Weeuwenteelt of overwinteringsteelt, wat is het?

Lees meer...
Bemesten: Welke soorten meststoffen zijn er ?

Er zijn verschillende types meststoffen verkrijgbaar. Denk maar aan enkelvoudig, samengesteld, organisch, mineraal. Ziet u [...]

Lees meer...
Kies ik voor biologische of gewone zaden?

In een biologische of ecologische tuin is de rassenkeuze zeer belangrijk.

Lees meer...
Maak uw moestuin zaai- en plantklaar

Steenberghen & Gonthier geven u 3 stappen om uw tuingrond zaai- en plantklaar te maken.

Lees meer...
Wanneer gebruik ik een potgrond, een bodemverbeteraar of een meststof ?

Een zandgrond heeft veel macroporiën en dus vinden planten er voldoende zuurstof. Meestal hebben deze [...]

Lees meer...

Deze website maakt gebruik van cookies om de navigatie te verbeteren en extra functies te bieden.

Ce site Internet utilise des Cookies pour améliorer la navigation et offrir des fonctionnalités supplémentaires.