Bemesten: Wat betekent N P K (Ca) (Mg) (S) ?

Op de verpakking van een meststof vindt u het NPK-getal terug. Dit getal geeft de concentraties weer in procenten van de bestanddelen van de drie hoofdelementen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (potas) (K). 

De cijfers geven aan hoeveel procent opneembare stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) er in de meststof zitten.
Een voorbeeld aan de hand van de Tomaten Meststof met NPK (Mg,S) 14,5-7-15 (2, 18,5) maakt het duidelijker:

 • 14,5 betekent dat in 100kg van die meststof 14,5kg zuivere stikstof voorkomt
 • 7 betekent dat er 7% fosformeststof in deze meststof zit
 • 15 betekent dat er 15% kaliummeststof in deze tomatenmeststof voorkomt

Soms zijn er nog 1 of meerdere afkortingen en cijfers toegevoegd.
De letters Mg en S verwijzen naar het gehalte aan magnesiumgehalte en zwavel.
Ca, Fe zullen respectievelijk duiden op het gehalte aan kalk en ijzer.

11051 Meststof Tomaten - Engrais Tomates 800g COMPO

Wat is het belang van deze elementen voor de groenten en bloemen ? Een korte (beperkte) omschrijving is als volgt:

 • Stikstof (N) zorgt voor de groei van stengels en bladeren
 • Fosfor (P) zorgt voor:
  • de wortelvorming van de zaailingen en jonge planten 
  • de knolvorming bij knolgewassen
  • de bloei, zaadvorming en (af)rijping
  • en hogere weerstand tegen ziekten
  • een betere bewaring van de oogst
 • Kalium (K) zorgt voor: 
  • de stevigheid van de plant
  • een goede vochtopname door de wortels
  • een verlaging van de vochtafgifte langs de bladeren
  • een goed transport van suikers binnen in de plant 
  • een goede afrijping
  • een betere weerstand tegen ziekten
 • Magnesium (Mg) zorgt voor:
  • de vorming van bladgroen 
  • transport van andere elementen in de plant
  • een goede opname van andere elementen
 • Calcium (Ca) regelt de zuurtegraad in de plant en in de bodem. De oplosbaarheid van voedingsstoffen en dus ook de opname ervan door de plant is afhankelijk van de zuurtegraad van de bodem!

Kies een meststof waarvan de NPK-verhouding past bij het soort groenten (of andere planten) dat u wenst te telen.
Zo kiest u voor de bemesting van tomaten, een groente met een hoge kaliumbehoefte, beter een meststof met een hoge K-waarde.

Maak uw moestuin zaai- en plantklaar

Steenberghen & Gonthier geven u 3 stappen om uw tuingrond zaai- en plantklaar te maken.

Lees meer ...
Wanneer gebruik ik een potgrond, een bodemverbeteraar of een meststof ?

Potgronden, meststoffen en bodemverbeteraars hebben elk heel verschillende functies in uw tuin.

Lees meer ...

Deze website maakt gebruik van cookies om de navigatie te verbeteren en extra functies te bieden.

Ce site Internet utilise des Cookies pour améliorer la navigation et offrir des fonctionnalités supplémentaires.